Tervetuloa sivuillemme!

Kouvolan Liikemiesyhdistys toimii jäsenistönsä hyväksi ja pyrkii olemaan yhtenä vaikuttajana Kouvolan kaupungin kehityksessä.

Yhdistyksen tarkoitus on jäsenistönsä aktivointi Kouvolan liike-elämän hyväksi.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja omalla toiminnallaan mahdollistaa Kouvolan talousalueen kehittymistä.

Tätä tarkoitusta saavuttaakseen yhdistys voi muun muassa:

-Kehittää jäseniään opetuksen, luentojen, yritysvierailujen ja esitelmien avulla

-Antaa kokouksissaan ja tilaisuuksissaan jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua hyvään seuraelämään ja kehittäviin keskusteluihin

-Osallistua kaupallisten ja muiden johtamista tukevien opintojen tukemiseen antamalla lahjoituksia

-Tukea kaupallisia aineita ja/tai johtamista opiskelevien henkilöiden opintoja antamalla lahjoituksia

-Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

-Tehdä yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia edistäviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja

-Olla yhteistoiminnassa muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa

-Tehdä ja osallistua erilaisiin projekteihin, jotka aktivoivat Kouvolan talousaluetta

-Tehdä tarvittaessa taloudellisia sijoituksia vähäriskisiin projekteihin,

esimerkiksi start-up yrityksen pääomalainoitus, mahdollinen mukanaolo kehityshankkeissa tai erilaisissa yleisötapahtumissa. Kuhunkin tämäntyyppiseen sijoitukseen tulee olla hallituksen enemmistön päätös.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja
kerätä kannattajamaksuja
harjoittaa sijoitustoimintaa
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
järjestää juhlia, rahankeräyksiä ja arpajaisia
myydä mainostilaa julkaisuissaan
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
Jäseneksi yhdistykseen pääsee sellainen yhdistyksen tavoitteita edistävä henkilö, jonka joku yhdistyksen jäsen ehdottaa ja hallitus hyväksyy.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös yhteisö tai säätiö.


Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 80 henkilöä.

 
Jäseneksi yhdistykseen voidaan sääntöjen mukaan valita "jokainen Kouvolassa ja sen ympäristössä asuva hyvämaineinen yhdistyksen tarkoitusta harrastava henkilö", jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittaa. Ole hyvä ja ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos olet kiinnostunut toiminnastamme.


 

Copyright © 2024 Kouvolan Liikemiesyhdistys ry | SiteEngine © Megative Tmi. All Rights Reserved.